20190428_152219

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”