20190428_152255

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”