20190428_152248

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”