20190428_152230

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”