20190428_152228

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”