20190428_152225

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”