20190428_152216

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”