20190428_130411

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”