20190428_130316

Świateczne zawody strzeleckie „Zajac z karabinem”