20190428_130308

Świateczne zawody strzeleckie „zajac z karabinem”