20190428_152301

Świateczne zawody strzeleckie „zajac z karabinem”